Nhựa số 2 (HDPE)

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Nếu hộp đựng đã từng chứa chất lỏng, hãy đổ hết và cạo sạch hộp đựng trước khi tái chế. Các hộp chứa thực phẩm và chất lỏng có thể làm ô nhiễm toàn bộ lô tái chế và thường được đưa đến bãi rác.

Nếu hộp đựng có nắp bằng nhựa, bạn có thể tái chế nắp miễn là chúng vẫn còn dính vào hộp nhựa ban đầu.  Nhìn chung, các vật liệu tương tự có thể được tái chế cùng với các vật liệu tương tự.


Không để túi nhựa vào đống đồ thu gom tái chế tại lề đường

Nhiều túi nhựa được dán nhãn nhựa số 2 hoặc số 4, nhưng chúng quá mỏng để tái chế cùng với nhựa cứng và sẽ bị mắc vào máy móc tái chế. Tìm hiểu cách vứt bỏ túi nhựa.

Giúp ngăn ngừa chất thải

Nhựa số 2 là một vật liệu nhẹ, dễ dàng tìm thấy đường đi vào môi trường, sau đó, nó có thể giải phóng ra các hóa chất độc hại. Vứt bỏ đúng cách để ngăn nó trở thành rác.

Các thùng chứa dầu động cơ đã hết là chất thải nguy hại

Ngay cả khi thùng đựng dầu động cơ đã hết sạch, đã được làm sạch được đánh dấu là nhựa HDPE số 2, thì đó vẫn là chất thải nguy hại. Tìm hiểu cách vứt bỏ hộp đựng dầu động cơ đã hết.