NHỰA SỐ 4 (LDPE)

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Những đồ chứa rỗng này có thể được vứt vào thùng rác.   


Quá mỏng để tái chế 

Màng nhựa, chẳng hạn như túi nhựa, màng bọc nhựa, túi thực phẩm đông lạnh và nhiều vật dụng bằng nhựa số 4 khác, quá mỏng để tái chế cùng với nhựa cứng. Tìm hiểu cách vứt bỏ túi nhựa. 

Giúp ngăn ngừa chất thải 

Nhựa số 4 là một vật liệu nhẹ, dễ dàng tìm thấy đường đi vào môi trường, sau đó, nó có thể giải phóng ra các hóa chất độc hại. Vứt bỏ đúng cách để ngăn nó trở thành rác. 


Bạn biết không? 

Nhựa số 4 có thể tái chế thành những gì 

Nhựa số 4 có thể được tái chế thành phong bì vận chuyển hàng, tấm ốp, gạch lát, gỗ nhựa, tấm lót thùng rác và thùng rác.