NHỰA SỐ 7 (KHÁC)

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Nhựa số 7 được chấp nhận bao gồm chai, thùng và lọ.  Kệ để hàng nhựa và nhựa có thể phân hủy/phân hủy sinh học được bỏ vào thùng chứa rác.  Các loại nhựa số 7 khác như Legos sẽ được bỏ vào thùng rác trừ khi bạn có thể quyên góp chúng.   

Chai, thùng và lọ có thể tái chế 

Bạn có thể cho chai, thùng, lọ và kệ để hàng nhựa số 7 vào quá trình tái chế của mình. 

Nhựa phân hủy sinh học không thể tái chế 

Nhựa làm từ thực vật như PLA thường được dán nhãn số 7, nhưng chúng không thể tái chế. Tìm hiểu những việc cần làm với túi có thể phân hủy sinh học chén, đĩađồ dùng có thể phân hủy.https://sanjoserecycles.org/guide/biodegradable-bags/https://sanjoserecycles.org/guide/compostable-cups-plates-utensils/ 

Bottles, Tubs and Jars OK

You can put plastic #7 bottles, tubs and jars in your recycling.

bioplastic

Biodegradable Plastic Is Not Recyclable

Vegetable-based plastics such as PLA are often labeled as plastic #7, but they are not recyclable. Find out what to do with biodegradable bags and compostable cups, plates & utensils.