BÌNH XỊT

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Chỉ cho phép bỏ các hộp bình xịt rỗng vào xe đẩy tái chế.

Các hộp bình xịt đầyđầy một phần là chất thải nguy hại.

Đó là chất thải nguy hại 

Nếu thậm chí còn lại một giọt chất lỏng, bình xịt vẫn còn áp suất và có thể phát nổ, vì vậy hãy xử lý nó như chất thải nguy hại. 

Các bình rỗng có thể tái chế 

Nếu một bình xịt đã hết sạch, bạn có thể tái chế nó với các bình kim loại khác. 


Bạn biết không? 

Bình xịt vẫn không được coi là thân thiện với môi trường 

Hoa Kỳ đã ngừng sử dụng chlorofluorocarbons (khí CFC) trong các bình xịt vào những năm 1970 vì chúng đang làm hỏng tầng ôzôn. Tuy nhiên, các bình xịt vẫn chứa các hóa chất góp phần gây ra biến đổi khí hậu, chẳng hạn như khí nén và hydrocacbon.