Máy nén khí

Chất Thải Nguy Hại

Môi chất lạnh? Hãy thải bỏ thông qua Đối tác RAD 

Tủ lạnh, tủ đông và thiết bị điều hòa không khí có thể chứa freon, một chất làm lạnh nguy hiểm cần được làm khô và xử lý đúng cách. Để xử các thiết bị làm lạnh, hãy tìm đối tác Xử lý thiết bị có trách nhiệm (RAD) có chứng nhận EPA.

Dầu là chất thải nguy hại 

Máy nén thường chứa một loại dầu còn được gọi là chất ngưng tụ. Thải bỏ dầu dưới dạng chất thải nguy hại.

Không chứa dầu hoặc chất làm lạnh? Đó sẽ là kim loại phế liệu 

Nếu dầu và chất làm lạnh đã được lấy ra khỏi thùng máy nén, bạn có thể tái chế chúng cùng với kim loại phế liệu.


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Máy nén khí vẫn đang hoạt động? Bán hoặc đem tặng! 

Máy nén khí vẫn có giá trị kể cả đã qua sử dụng. Nếu cần nâng cấp, hãy cân nhắc việc bán đi hoặc mang tặng máy nén cũ của bạn để kéo dài tuổi thọ của máy nén. 

Nếu bị hỏng? Hãy mang cho! 

Nếu máy nén khí của bạn bị hỏng, hãy thử mang cho để người ta lấy linh kiện thay thế.