KHAY VÀ CHẢO NHÔM

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Đổ sạch và cạo tất cả các hộp chứa trước khi tái chế.  Đồ có vết thực phẩm có thể vẫn được tiếp nhận, nhưng quá nhiều vết sẽ làm ô nhiễm quá trình tái chế.


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Làm sạch và Tiết kiệm 

Khay và chảo nhôm có thể rửa sạch và tái sử dụng nhiều lần. Bạn cũng có thể sử dụng chúng để cất giữ các vật liệu thủ công, các vật dụng trong nhà kho hoặc gara hoặc hứng nước rỉ từ những cây trồng trong nhà.