CHẤT THẢI ĐỘNG VẬT

Bỏ Vào Thùng Rác

Cho tất cả chất thải động vật vào túi trước khi vứt vào thùng rác của bạn.Không được đổ chất thải động vật ra ngoài cùng với rác cắt tỉa sân vườn.   

Hãy dọn dẹp chất thải động vật 

Nhiều mầm bệnh trong chất thải của vật nuôi có hại cho con người và các động vật khác. Khi để trên mặt đất, các mầm bệnh như Salmonella hoặc E. coli có thể ngấm vào hệ thống nước. Hãy luôn dọn dẹp chất thải vật nuôi của bạn. 

Không ủ rác thải 

Không bỏ chất thải vật nuôi vào thùng ủ phân cỡ lớn hoặc đống phân ủ sân sau nhà, ngay cả khi bạn đang sử dụng túi có thể phân hủy. Làm như vậy sẽ truyền bệnh và thu hút động vật lục lọi trong đống phân ủ sau nhà. 

Không được xả chất thải của mèo xuống cống 

Chất thải của mèo có thể chứa các mầm bệnh đặc biệt độc hại. Để giảm ô nhiễm cho nguồn nước, cách tốt nhất để xử lý chất thải vật nuôi là gói trong túi và vứt đi.