AMIĂNG

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Có hại khi bị hỏng 

Amiăng bị hỏng có thể giải phóng các sợi có hại. Nếu sợi amiăng bị rách hoặc bị mài mòn hoặc hư hỏng do nước, hãy gọi thợ chuyên nghiệp để vứt bỏ loại vật liệu này.Tìm hiểu cách giữ an toàn. 

Hãy để các chuyên gia loại bỏ 

Đừng làm xáo trộn hoặc cố gắng tự loại bỏ amiăng. Hãy để chuyên gia về amiăng đã qua đào tạo và được công nhận loại bỏ. 

Đừng để trẻ em tiếp xúc với amiăng 

Tránh ở trong phòng có amiăng bị hỏng. Đưa trẻ em và vật nuôi ra khỏi phòng để đảm bảo an toàn khỏi các sợi amiăng.