CHẤT ĐÁNH BÓNG VÀ SÁP CHO Ô TÔ

Chất Thải Nguy Hại

Không thải xuống cống 

Sáp và chất đánh bóng ô tô dễ cháy và có thể làm ô nhiễm đường nước. Không được đổ sáp hoặc chất đánh bóng ô tô vào thùng rác hoặc xuống cống; hãy vứt bỏ chúng dưới dạng Chất thải sinh hoạt nguy hại. 

Bạn biết không? 

Sản phẩm chăm sóc xe thân thiện với môi trường 

Một số công ty đang phát triển các sản phẩm chăm sóc ô tô không độc hại và không cần phải rửa lại bằng nước. Ví dụ như Nature’s Green Magic, cung cấp nhiều loại sản phẩm tẩy rửa ô tô thân thiện với môi trường, không cần sử dụng nước.

storm drain

Never Dump Down the Drain

Auto wax and polish are flammable and can contaminate waterways. Never dump auto wax or polish in the trash or down the drain; dispose of them as Household Hazardous Waste.