NẮP CHAI BIA

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Sử dụng hộp thực phẩm 

Nắp chai có thể tái chế, nhưng chúng thường bị mất trong quá trình tái chế vì kích thước nhỏ. Đặt nắp chai của bạn vào một hộp đựng thực phẩm bằng thép, khi gần đầy, hãy gập nắp lại và tái chế hộp đó và đồ bên cùng với nhau.