HỘP ĐỒ UỐNG

Hoàn Tiền Theo Chương Trình CRV

Bên cạnh việc thu gom tái chế tại lề đường, người tiêu dùng có thể đổi chai và lon rỗng lấy tiền mặt tại Bang California, giúp cho những vật liệu này không bị chôn lấp.


Kiểm tra xem có đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV hay không 

Kiểm tra nhãn để xem thùng chứa có đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV (California Redemption Value) hay không: nhãn sẽ thể hiện CA Redemption Value (Giá trị quy đổi CA), California Cash Refund (Hoàn trả tiền mặt của California), CA CRV hoặc CA Cash Refund (Hoàn lại tiền mặt CA). Các lon nhôm được dán nhãn trên đỉnh lon, và các hộp nhựa hoặc thủy tinh được dán nhãn ở bên cạnh. 

Rửa sạch trước khi tái chế 

Đổ hết và rửa sạch hộp đựng đồ uống trước khi đổi chúng thành tiền mặt. Độ ẩm và bụi bẩn sẽ làm ô nhiễm quá trình tái chế. Nhân viên có thể từ chối nếu đống đồ tái chế bị nhiễm bẩn quá mức. 

Những vật dụng gì đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV 

Các hộp đựng đồ uống sau đây đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV: bia và đồ uống làm từ lúa mạch, đồ làm mát rượu và đồ làm mát rượu chưng cất, đồ uống có ga (trái cây, nước hoặc nước ngọt), đồ uống không có ga (trái cây, nước, nước ngọt), đồ uống cà phê và trà, nước trái cây 100 phần trăm dưới 46 ounce, nước ép rau 16 ounce hoặc ít hơn, và đồ uống thể thao. 

Những vật dụng gì không đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV 

Các chai chứa đồ uống sau đây không đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV: sữa, thực phẩm y tế, rượu vang, rượu mạnh, nước trái cây 100% hơn 46 ounce, nước ép rau hơn 16 ounce, và hộp đựng thực phẩm & các loại không phải đồ uống.