SĂM XE ĐẠP

Bỏ Vào Thùng Rác

Săm và lốp xe đạp không có vành cần được bỏ vào thùng rác. Bạn có thể xử lý vành xe đạp bằng cách sử dụng Chương trình Thu Gom Rác Thải.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Vá các vết thủng nhỏ 

Nếu săm xe đạp của bạn bị thủng và lỗ thủng nhỏ, hãy thử vá trước khi vứt đi. Global Cycling Network có một video dễ thực hiện về cách vá các lỗ thủng săm.


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Sử dụng làm vỏ bảo vệ 

Bạn có thể sử dụng săm xe đạp làm vỏ chống trượt cho tay cầm của một dụng cụ hoặc làm vỏ bảo vệ trên dây xích hoặc dây thừng ví dụ như những loại dùng cho xích đu. 

Làm cái chặn cửa 

Biến săm xe đạp của bạn thành một nút chặn cửa đặt dưới cánh cửa. Cắt một đoạn ống dài hơn chiều rộng của cánh cửa một chút, đổ cát vào và dán các mép lại.