XE ĐẠP

Thu Gom Rác Thải

Lốp và săm xe đạp cần được vứt vào thùng chứa rác.Các bộ phận xe đạp bằng kim loại khác có thể được đặt trong thùng tái chế của bạn. 

Nếu xe đạp của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi.


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Tân trang lại 

Xem The Cottage Blog hoặc Hometalk để biết thêm các ý tưởng về cách nâng cấp xe đạp của bạn, bao gồm tạo giá treo chậu cây từ bánh xe đạp.