Ống nhòm

Bỏ Vào Thùng Rác

Cân nhắc đem tặng nếu còn có thể sử dụng được. 

CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ 

Quyên góp cho Hội Bảo tồn Chim 

Bạn có thể tặng ống nhòm của mình cho Optics for the Tropics, tổ chức này sẽ gửi thiết bị của bạn đến Caribe và Châu Mỹ Latinh, nơi tài nguyên rất hạn chế.