TÚI PHÂN HỦY SINH HỌC

Bỏ Vào Thùng Rác

Không thể tái chế 

Túi có thể phân hủy sinh học là túi nhựa, nhưng có chứa các vật liệu không phải là nhựa trở thành chất gây ô nhiễm trong quá trình tái chế. Thay vào đó, hãy bỏ chúng vào thùng rác của bạn. 

Không thể phân hủy 

Không phải tất cả vật phân hủy sinh học đều có thể phân hủy được. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn cố gắng cho các túi phân hủy sinh học vào đống phân ủ, chúng sẽ ngừng phân hủy trước khi phân hủy xong. Để an toàn, hãy bỏ chúng vào thùng rác của bạn. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Sử dụng loại túi có thể tái sử dụng 

Ngay cả khi một chiếc túi thực sự có thể phân hủy sinh học, thì việc tái sử dụng nó luôn tốt hơn là dùng một lần rồi vứt bỏ. 


Bạn biết không? 

Nhựa PLA và Nhựa PET 

Nhựa PET là nhựa gốc dầu mỏ còn nhựa PLA là nhựa sinh học thường được làm từ tinh bột thực vật lên men. Nhựa PET có thể dễ dàng tái chế, PLA khó tái chế hơn và cần phải được ủ tại một cơ sở tái chế đặc biệt. Trước khi vứt bỏ, hãy tránh làm ô nhiễm đồ tái chế của bạn bằng cách kiểm tra kỹ xem món đồ của bạn là PET hay PLA và xem hướng dẫn xử lý cho loại vật liệu đó.