SÁCH

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Nếu các cuốn sách của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Đọc sách ở Thư viện 

Tận dụng thư viện của bạn và đọc sách. Việc đọc sách tại thư viện thay vì mua sách mới tinh giúp tiết kiệm giấy và giúp nhiều cuốn sách cũ không bị vứt ra bãi rác. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Free Little Library (Thư viện nhỏ miễn phí) 

Free Little Library là chương trình trao đổi sách miễn phí “lấy một cuốn sách, trả lại một cuốn sách”. Có hơn 32.000 thư viện nhỏ đã đăng ký trải dài trên tất cả năm mươi tiểu bang và bảy quốc gia. Tìm một thư viện nhỏ miễn phí. 

Chương trình trao đổi của Amazon 

Đổi sách và đồ điện tử lấy thẻ quà tặng Amazon thông qua Chương trình trao đổi của Amazon.Vận chuyển miễn phí với nhãn vận chuyển trả trước. Đảm bảo các món đồ ở trong tình trạng chấp nhận được. 

Quyên góp 

Để những cuốn sách không dùng tới tại cửa hàng từ thiện hoặc cửa hàng đồ cũ. Bạn có thể quyên góp sách dành cho trẻ em cho Boys and Girls Club và sách học thuật cho chương trình Bridge to Asia.

Bán những cuốn sách của bạn 

Hãy cân nhắc việc bán sách cũ cho cửa hàng bán sách ngoài trời hoặc cho một hiệu sách bán sách cũ. Ngoài ra còn có các thị trường trực tuyến như Amazon, eBay hoặc AbeBooks.


Bạn biết không? 

Tác động môi trường của sách 

Hai tỷ cuốn sách được mua hàng nămHoa Kỳ. Hãy nhớ rằng một cái cây chỉ sản xuất ra được khoảng 25 cuốn sách.