TÚI BÁNH MÌ

Thu Gom Túi Nhựa

Nếu bạn không thể mang túi bánh mì đến địa điểm thu gom túi nhựa, hãy bỏ chúng vào thùng rác. 


Làm sạch vụn bánh 

Khi tái chế túi bánh mì bằng nhựa, hãy đổ hết vụn bánh mì ra ngoài vì thực phẩm có thể làm ô nhiễm quá trình tái chế. 

Bỏ nhãn và dây buộc xoắn 

Nhãn và dây buộc xoắn không thể tái chế được, vì vậy cần bỏ vào thùng rác.