KÍNH VỠ

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Chỉ tái chế chai lọ bị vỡ.

Đồ sứ bị vỡ, gốm sứ, thủy tinh chịu nhiệt , đồ thủy tinh, kính cửa sổ gương vào thùng rác.Bóng đèn hỏng cần được bỏ vào thùng chứa chống thủng đưa đến nơi tập kết chất thải nguy hại (HHW).

Cho các vật dụng bằng thủy tinh hoặc gốm vỡ nhỏ vào một túi nhựa nhỏ hoặc bọc trong giấy báo. Cho các mảnh thủy tinh hoặc gốm sứ vỡ lớn vào hai lớp túi nhựa. Những mảnh thủy tinh lớn còn nguyên vẹn nên mang đến bãi chôn lấp.


Không tái chế ly uống nước & thủy tinh chịu nhiệt bị vỡ 

Không thể tái chế các loại ly cốc, ly uống nước khác, đồ sứ và thủy tinh chịu nhiệt bị vỡ. Những loại thủy tinh được làm từ nguyên liệu hỗn hợp sẽ làm ô nhiễm quá trình tái chế thủy tinh để sản xuất chai, lọ. 


Niêm phong các đồ vật nhỏ 

Cho các vật dụng thủy tinh nhỏ bị vỡ vào túi nhựa nhỏ hoặc bọc trong giấy báo. Vứt bỏ những vật đó vào thùng rác.