PIN CÚC ÁO

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Contains Mercury
Chất Thải Nguy Hại

Không được bỏ vào thùng rác 

Pin cúc áo có thể có chứa thủy ngân. Ngay cả khi không chứa thủy ngân, chúng vẫn bị cấm vứt vào thùng rác vì chúng chứa các hóa chất độc hại và ăn mòn khác. Thải bỏ chúng như xử lý chất thải nguy hại.