MÁY TÍNH

Rác thải điện tử

Máy tính cầm tay là rác thải điện tử và có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Quận Hạt. 

Nếu máy tính cầm tay của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi. 


Không được bỏ vào thùng rác 

Máy tính có chứa kim loại nguy hiểm nếu vứt bỏ không đúng cách, vì vậy đừng vứt bỏ chúng vào thùng rác. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Sử dụng máy tính trên điện thoại di động của bạn 

Nếu bạn có điện thoại thông minh, hãy xem xét sử dụng ứng dụng máy tính số học cơ bản thay vì mua một chiếc máy tính. Hầu hết các máy vi tính đều đi kèm một máy tính đơn giản và bạn có thể tải xuống các ứng dụng máy tính miễn phí. 

Trash Bin

Never Throw in the Trash

Calculators contain metals that are hazardous if disposed of improperly, so don’t throw them in the trash.