MÁY ẢNH

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

Máy quay là rác thải điện tử có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại của Quận. 

Nếu máy quay của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi.


Tháo pin trước tiên 

Tháo pin khỏi máy ảnh trước khi xử lý máy ảnh như rác thải điện tử.Tìm hiểu cách thải bỏ pin. 

Máy ảnh kỹ thuật số và máy ảnh không phải kỹ thuật số là rác thải điện tử 

Máy ảnh kỹ thuật số và không phải kỹ thuật số là rác thải điện tử và không thể vứt vào thùng rác. Mang đến cơ sở tái chế rác thải điện tử. 

Tái chế máy ảnh dùng một lần 

Bỏ những chiếc máy ảnh nàycác trung tâm phát triển phim của những chiếc máy ảnh này; họ sẽ tái chế chúng cho bạn. Cũng có thể vứt vào thùng rác không giống như máy ảnh analog và máy ảnh kỹ thuật số.