BẢNG CỔ ĐỘNG

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Cho bảng bằng bìa cứng nhựa cứng vào xe đẩy rác tái chế.Cần tháo rời các khung kim loại và đưa vào tái chế. Các bảng cổ động mỏng manh đều bằng màng nhựa và cần phải vứt vào thùng rác.


Chia nhỏ bảng cổ động để xử lý 

Phá bỏ bảng bằng cách tách giá đỡ dây kim loại ra khỏi bảng. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Tái sử dụng bảng của bạn 

Cân nhắc việc cất bảng cổ động đi để sử dụng về sau. Bạn có thể đính kèm một thông báo mới vào bảng và sử dụng để quảng bá một sự kiện đặc biệt hoặc để cho một trường học tại địa phương hoặc một tổ chức phi lợi nhuận sử dụng bảng này. 

Để dành giá đỡ cho năm tới 

Nếu bạn không muốn cất toàn bộ bảng cổ động của mình, bạn có thể cất giá đỡ dây để sử dụng cho các bảng cổ động sau này.