CHẤT THẢI CẦN SA

Bỏ Vào Đống Rác Cắt Tỉa Sân Vườn

Chỉ các bộ phận của cây cần sa có thể bỏ vào đống phân ủ 

Lá, hoa và các bộ phận khác của cây cần sa có thể dùng để ủ phân miễn là không chứa hoặc không kết hợp với bất kỳ vật liệu nguy hiểm hoặc độc hại nào. Cần sa được bọc trong giấy gói xì gà, giấy cuốn thuốc lá, hoặc bất kỳ vật liệu độc hại nào khác được vứt bỏ ra bãi rác. 


Bạn biết không? 

Lịch sử Cần sa ở Hoa Kỳ 

Ngoài việc sử dụng để giải trí, cần sa (sợi) cũng có thể được sản xuất thành nhiều loại sản phẩm, từ dây thừng, vải đến giấy. Với tính hữu dụng của nó, cần sa từng được coi là một hình thức tiền tệ thích hợp ở Virginia, Pennsylvania và Maryland. Đọc thêm đây.