ẮC QUY Ô TÔ

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại Hướng Dẫn Đặc Biệt

Ắc quy ô tô và xe điện (EV) có các cách thải bỏ khác nhau. Ắc quy ô tô của các loại xe không chạy bằng điện là loại ắc quy axit-chì, vứt loại ắc quy này vào thùng rác là bất hợp pháp.Chúng có thể làm rò rỉ các hóa chất độc hại vào nước và đất và làm ô nhiễm nguồn nước uống.Thải bỏ chúng thông qua Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại của Hạt.

Để thải bỏ pin khỏi xe điện, hãy tiến hành kiểm tra cùng với nhà sản xuất, đại lý ô tô hoặc công ty đã lắp đặt ắc quy.Dưới đây là một số công ty tái chế ắc quy xe điện: 

  1. Ascend Elements – https://ascendelements.com/ 
  1. Battery Solutions – https://batterysolutions.com/ 
  1. Retriev Technologies – https://www.retrievtech.com/ 

Không được vứt ắc quy xe điện vào thùng rác vì chúng chứa kim loại và các hóa chất ăn mòn và độc hại khác có thể rò rỉ ra môi trường và nếu vứt bỏ không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn.   

Ắc quy ô tô là kim loại phế liệu 

Ắc quy ô tô đã qua sử dụng có thể được tái chế thành kim loại phế liệu tại cơ sở thu mua phế liệu.Bạn có thể tìm các cơ sở thu mua phế liệu gần đó bằng cách sử dụng Ứng dụng iScrap. 


Bạn biết không? 

Tạo việc làm và tái chế ô tô 

Tại Hoa Kỳ, ngành công nghiệp tái chế ô tô sử dụng hơn 140.000 lao động trên toàn quốc, mang lại doanh thu khoảng 32 tỷ USD mỗi năm. Khoảng 86% bộ phận của một chiếc xe có thể được tái chế thành các bộ phận ô tô mới hoặc các sản phẩm tiêu dùng khác.Tìm hiểu thêm.