NỆM THẢM

Thu Gom Rác Thải

Gửi đến cơ sở tái chế xốp 

Xốp thảm Rebond có thể được tái chế tại cơ sở tái chế xốp.Tìm một chương trình tái chế xốp (thu gom hoặc của thành phố). 

Lớp lót mốc không thể tái chế 

Thảm bị bẩn hoặc mốc đã bị nhiễm bẩn và không thể tái chế. Các chương trình tái chế xốp sẽ không tiếp nhận những tấm thảm này, vì vậy hãy mang vứt ra bãi rác. 

Tái chế lớp lót thảm cùng với thảm 

Các công ty tái chế thảm của bạn cũng thường tái chế lớp lót thảm.Xem danh sách các nhà bán lẻ ở California tiếp nhận lớp lót thảm. 

Có thể vứt vào thùng rác 

Đặt một lượng nhỏ đệm thảm vào thùng rác.Nếu bạn không thể nhét tất cả vào thùng rác, thì hãy mang nó đến bãi rác. Xe chở rác có thể sẽ không lấy rác của bạn nếu nó không vừa với thùng đựng. 


Bạn biết không? 

Tác động đáng ngạc nhiên của thảm đến môi trường 

Thảm có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ tư trong số các chất thải ở California và hiện tại, chưa đến 50% số thảm đó được tái chế ở phía nam của bang.