Ô TÔ

Hướng Dẫn Đặc Biệt

Nếu xe của bạn bị hư hỏng không thể sửa chữa, bạn có thể mang xe đến cơ sở thu mua phế liệu. Các công ty sau ở trong số một số địa phương sẽ nhận xe phế liệu thông qua các chương trình thu gom và/hoặc xe tải thu rác:Sim’s Metal Management, Schnitzer Steel, CarTakeBack Junk my Car.