GIẤY ĐÓNG GÓI

Thu Gom Túi Nhựa

Nếu bạn không thể mang bao bì đóng  đến địa điểm thu gom túi nhựa, hãy bỏ chúng vào thùng rác. 


Tái chế cùng với túi nhựa 

Bao bì đóng gói bằng nhựa từ các vật dụng như chai lọ, khăn giấy, khăn ăn và giấy vệ sinh, còn được gọi là bao bì đóng gói, có thể được tái chế cùng với túi nhựa, không giống như màng bọc thực phẩm.Tìm hiểu cách thải bỏ màng bọc thực phẩm. 

Tái chế phần bìa cứng 

Bạn có thể tái chế phần bìa cứng của giấy đóng gói cùng với loại bìa cứng khác.Tìm hiểu thêm về cách tái chế bìa cứng.