BĂNG CASSETTE

Bỏ Vào Thùng Rác

Nếu các đồ đạc của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Quyên góp băng đã sử dụng 

Cân nhắc mang các băng cassette âm thanh cũ tới thư viện hoặc cửa hàng đồ cũ gần nhất để kéo dài tuổi thọ của chúng.