ĐÈN DÂY

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

Dây đèn là chất thải điện tử có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại của Quận.


Đừng vứt bỏ đèn dây 

Không được vứt đèn dây vào thùng rác hoặc vứt cùng đồ thu gom tái chế tại lề đường của bạn: thủy tinh bóng đèn dễ vỡ và dây dễ quấn quanh máy móc gia công. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Chuyển sang đèn LED 

Đèn LED dây sử dụng ít hơn 80% năng lượng và có thể có tuổi thọ đến 20 năm. Nếu bạn muốn có thể thay thế các bóng đèn riêng lẻ, hãy đảm bảo chọn loại dây có bóng đèn rời.