HỘP ĐỰNG CÁC SẢN PHẨM TẨY RỬA

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Hộp đựng vẫn chứa sản phẩm tẩy rửa cần được xử lý dưới dạng Chất thải nguy hại (HHW). Các cơ sở tại địa phương thu lại tất cả các sản phẩm làm sạch. 

Không rửa hoặc xả xuống cống.


Bình không rỗng? Không tái chế 

Nếu hộp đựng của bạn chưa hết sạch, bạn không thể tái chế chúng. Các hộp đựng phải hết hoàn toàn, hoặc phải được xử lý như các sản phẩm tẩy rửa. Tìm hiểu cách vứt bỏ các sản phẩm tẩy rửa. 

Không cần phải tháo bỏ nhãn 

Nói chung, không cần thiết phải tháo nhãn trên hộp đựng sản phẩm tẩy rửa trước khi tái chế.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Mua các chất tẩy rửa tự nhiên 

Cân nhắc chuyển sang các chất tẩy rửa thân thiện với môi trường hơn. Chất tẩy rửa hóa học có thể khiến gia đình bạn tiếp xúc với nhiều thành phần độc hại và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Chúng cũng có thể mang nhiều hóa chất vào môi trường hơn khi bị rửa xuống cống.Xem Hướng dẫn tẩy rửa không có hại cho Sức khỏe của EWG hoặc làm theo các công thức đơn giản sau từ Real Simple để tự làm chất tẩy rửa tự nhiên của bạn. 

Mua số lượng lớn và đổ đầy các hộp đựng 

Một trong những cách đơn giản nhất để cắt giảm lượng rác (và tiết kiệm tiền) là mua các sản phẩm tẩy rửa với số lượng lớn và đổ đầy các hộp đựng bạn cónhà.