BAO CAO SU

Bỏ Vào Thùng Rác

Không được xả xuống bồn cầu 

Không nên xả bao cao su xuống bồn cầu, vì có thể làm tắc nghẽn hệ thống ống nước và nước thải. Gói bao cao su vào khăn giấy trước khi vứt vào thùng rác. 

Bạn biết không? 

Biện pháp ngừa thai thân thiện với trái đất? 

Theo Tạp chí Stanford, vòng tránh thai là hình thức ngừa thai thân thiện với môi trường nhất. Tìm hiểu thêm về so sánh mức độ tác động đến môi trường của các loại biện pháp ngừa thai khác nhau tại đây.

NOflush

Do Not Flush

Condoms should not be flushed down the toilet, as this can clog plumbing and wastewater systems. Wrap condoms in tissue before disposing of them in your trash.