VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Hướng Dẫn Đặc Biệt

Bê tông, bụi bẩn và các mảnh vụn xây dựng khác, là vật liệu xây dựng và phá dỡ và cần được tái chế tại cơ sở tái chế chất thải xây dựng và phá dỡ. Để biết thông tin về việc thải bỏ vật liệu xây dựng, hãy truy cập trang web Xây dựng & Phá dỡ của Thành phố. 


Quyên góp cho Habitat for Humanity ReStore

Mua và tặng đồ nội thất, sản phẩm gia dụng và vật liệu xây dựng mới và đã qua sử dụng nhẹ nhàng tới Habitat for Humanity’s ReStore. địa chỉ tại San Jose tại 1608 Las Plumas Avenue.