GIẤY THỦ CÔNG

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Tái chế giấy sạch. Ghim dập và băng dính đều tái chế được.Không tái chế loại giấy có phần lá kim loại thừa hoặc cặn dầu mỡ/thức ăn. 

Đôi khi không thể tái chế những mẩu giấy quá nhỏ vì chúng bị thất lạc trong quá trình tái chế. Nói chung, hãy cố gắng tái chế giấy có kích thước như biên lai hoặc lớn hơn. Giấy vụn cần được dán kín trong túi trong suốt và tái chế.   


Không chứa kim tuyến & keo dán 

Mảnh giấy xây dựng có phủ kim tuyến, dính keo và/hoặc sơn có chứa quá nhiều chất gây nhiễm bẩn quá trình tái chế giấy. 

Nhỏ tới mức nào thì được coi là quá nhỏ? 

Đôi khi không thể tái chế những mẩu giấy quá nhỏ vì chúng bị thất lạc trong quá trình tái chế. Nói chung, hãy cố gắng tái chế giấy có kích thước như biên lai hoặc lớn hơn.Giấy vụn quá nhỏ và cần được vứt bỏ. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Sử dụng giấy vụn làm vật liệu đóng gói 

Vận chuyển đồ dễ vỡ? Tái sử dụng giấy vụn của bạn làm vật liệu đóng gói để bảo vệ đồ đạc trong quá trình vận chuyển. 


Bạn biết không? 

Tại sao giấy vụn có thể khó tái chế 

Việc cắt nhỏ một tờ giấy sẽ làm ngắn các sợi giấy, điều này làm giảm giá trị của giấy. Giấy vụn gần như quá nhỏ nên khó có thể hữu ích cho các nhà tái chế. Giấy vụn có thể làm ô nhiễm quá trình tái chế do bị lọt qua các tấm sàng sản xuất giấy.