KÍNH ÁP TRÒNG

Bỏ Vào Thùng Rác

Tái chế hộp đựng cùng với giấy 

Các hộp bìa cứng đựng inh áp tròng có thể được tái chế cùng với giấy trong giỏ đồ tái chế của bạn.