Hệ thống theo dõi đường huyết liên tục (CGM)

Rác thải điện tử

Bơm Insulin & Thiết bị CGM là chất thải nguy hại 

Bơm insulin và bộ thu CGM chứa vật liệu điện tử gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng cách. Đừng vứt vào thùng rác. 

Vứt bỏ bút tiêm insulin có đầu nhọn 

Bút tiêm insulin là chất thải nguy hại và phải được vứt vào thùng chứa vật sắc nhọn nguy hiểm sinh học. tìm hiểu cách vứt bỏ vật sắc nhọn một cách an toàn.

Một số vật tư sử dụng cho bệnh tiểu đường có thể vứt vào thùng rác 

Một số vật tư sử dụng cho bệnh tiểu đường có thể vứt vào thùng rác, bao gồm gạc cồn, que thử máu, miếng dán/miếng bọc CGM trang trí, miếng dán/miếng bọc bơm insulin trang trí, que thử ketone và dung dịch kiểm soát (máu giả).


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Vẫn đang hoạt động? Hãy tặng nó đi 

Nếu thiết bị CGM của bạn vẫn hoạt động tốt, hãy xem xét mang tặng cho các tổ chức như Insulin for Life.