Thẻ tín dụng và thẻ quà tặng

Bỏ Vào Thùng Rác

Quá nhỏ để tái chế 

Thẻ tín dụng và thẻ quà tặng không thể tái chế được. Vui lòng bỏ thẻ vào thùng rác. 

Cắt thẻ tín dụng trước khi vứt bỏ 

Trước khi vứt thẻ tín dụng vào thùng rác, hãy ngăn chặn gian lận bằng cách dùng kéo cắt thẻ của bạn (cắt cả chip). Bạn cũng có thể khử từ tính trên dải băng bằng cách cho nam châm chạy qua nó. 

Gửi trả lại thẻ bằng kim loại 

Có thể gửi trả lại thẻ tín dụng bằng kim loại cho tổ chức phát hành. Gọi đến số của công ty để tìm nơi gửi thẻ tín dụng bằng kim loại của bạn.


CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ 

Trả lại thẻ quà tặng cho cửa hàng 

Một số cửa hàng sẽ tiếp nhận thẻ quà tặng đã qua sử dụng để bán lại và tái sử dụng.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Chọn thẻ quà tặng điện tử 

Thẻ quà tặng có thể được tặng thông qua phương thức điện tử (bằng văn bản hoặc email) thay vì thẻ thật. Lần tới khi bạn tặng thẻ quà tặng cho ai đó, hãy xem xét tặng thẻ ảo.