Động vật chết

Hướng Dẫn Đặc Biệt

Xử lý một cách an toàn 

Tránh tiếp xúc trực tiếp và sử dụng găng tay da, cao su hoặc latex khi xử lý. Đặt vào túi nhựa dày dán kín càng sớm càng tốt. 

Nặng dưới 15 pound? Có thể vứt vào thùng rác 

Nếu bạn có vật nuôi bị chết hoặc động vật hoang dã nặng từ 15 pound trở xuống, bạn có thể cho vào túi và bỏ vào thùng rác. 

Nặng trên 15 pound? Chôn hoặc Hỏa táng 

Nếu bạn có đất, bạn có thể chôn vật nuôi đã chết hoặc động vật hoang dã nặng hơn 15 pound trên đất của bạn. Chôn sâu ít nhất 4 feet và phủ nước vôi trong để ngăn động vật ăn xác thối. Bạn cũng có thể trả tiền để hỏa táng vật nuôi. Để được hỗ trợ vứt bỏ động vật hoang dã nặng trên 15 pound, hãy liên hệ với Cơ quan Kiểm soát Động vật. 

Gia súc? Chôn, Hỏa táng hoặc Chế biến 

Nông dân được phép chôn cất, hỏa táng hoặc chế biến gia súc chết. Động vật cần được chôn sâu ít nhất bốn feet và rắc vôi để ngăn cản động vật ăn xác thối. Tốt nhất là thiêu hủy nếu con vật bị bệnh. Tìm hiểu thêm về cách tiêu hủy vật nuôi thích hợp. 

Trên đường cao tốc? Gọi cảnh sát 

Nếu bạn nhìn thấy một con vật chết hoặc sắp chết trên đường cao tốc, hoặc nếu bạn đâm phải thú cưng hoặc vật nuôi trên đường cao tốc, hãy báo cảnh sát. 

Gọi cho Cơ quan Kiểm soát Động vật – Vật nuôi hoặc Động vật hoang dã 

Cơ quan Kiểm soát Động vật sẽ xử lý động vật hoang dã miễn phí. Họ sẽ mang vật nuôi đi có thu một khoản phí nhỏ hoặc miễn phí. 

Gọi bác sĩ thú y hoặc trại cứu hộ động vật 

Các bác sĩ thú y và trại cứu hộ động vật thường cung cấp dịch vụ hỏa táng cho thú cưng có thu phí. 

Handle Safely

Avoid direct contact and use leather, rubber, or latex gloves when handling. Place in a sealed heavy-duty plastic bag as soon as possible.

trash-125x125

Under 15 Pounds? Garbage OK

If you have a dead pet or wild animal that weighs 15 pounds or less, you can bag it and put it in your garbage.

Over 15 Pounds? Bury or Cremate

If you own property, you may bury a dead pet or wild animal that weighs over 15 pounds on your land. Bury it at least four feet deep and cover with lime juice to discourage scavengers.You can also pay to have pets cremated. For assistance disposing of wild animals over 15 pounds, contact Animal Control.

Livestock? Bury, Cremate or Render

Farmers are allowed to bury, cremate or render dead livestock. Animals should be buried at least four feet deep and covered with lime to discourage scavengers. Incineration is best if the animal was diseased. Learn more about proper livestock disposal.

On the Highway? Call the Police

If you see a dead or dying animal on the highway, or if you hit a pet or farm animal on the highway, report it to the police.

Call Animal Control for Pets or Wildlife

Animal Control will remove wildlife at no cost. They will take away pets for a small fee or no cost.

Call a Veterinarian or Animal Shelter

Veterinarians and animal shelters typically offer cremation services for pets for a fee.