TÚI ĐỰNG TÃ GIẤY

Thu Gom Túi Nhựa

Không bỏ bao bì tã lót (tức là túi gói bằng nhựa) vào thùng rác tái chế cùng với nhựa cứng. Bao bì có thể vướng vào máy móc tại cơ sở tái chế. Thay vào đó, hãy tái chế bao bì tã lót tại địa điểm thu gom túi nhựa. Tìm hiểu thêm. 

Nếu bạn không thể mang túi tã lót đến địa điểm thu gom túi nhựa, hãy bỏ chúng vào thùng rác.  


Phải khô và sạch 

Bao bì tã lót bị ướt hoặc bẩn sẽ không thể tái chế được do sẽ làm nhiễm bẩn quá trình tái chế nhựa. Đảm bảo bỏ bao bì tã lót vào thùng rác. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Chuyển sang dùng tã vải 

Cân nhắc chuyển sang dùng tã vải, loại tã thân thiện với môi trường hơn loại dùng một lần vì bạn có thể giặt và tái sử dụng.