DỤNG CỤ MỞ CỐNG

Chất Thải Nguy Hại

Vứt bỏ dưới dạng chất thải nguy hại 

Bột thông cống có chứa hóa chất độc hại và phải được xử lý như chất thải nguy hại. 

 

Không sử dụng cho bồn cầu 

Không sử dụng bột thông cống cho bồn cầu trừ khi sản phẩm được sản xuất riêng cho bồn cầu – nó sẽ không có tác dụng và thậm chí có thể làm hỏng bồn cầu bằng sứ. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Hãy thử một giải pháp tự chế 

Trước khi bạn sử dụng chất tẩy rửa cống chuyên dụng, hãy thử dùng một dung dịch tự chế được làm từ các chất ít độc hại hơn.Tìm hiểu cách sử dụng baking soda và giấm để làm sạch và thậm chí là để thông tắc cống.

Dispose of as Hazardous Waste

Drain openers contain toxic chemicals and must be disposed of as hazardous waste.

toilet_no

Don't Use in Toilets

Unless the product is specifically designed for toilets, don’t use drain opener in one — it won’t work and may even damage a porcelain toilet.

Ways to Reduce

Try a Homemade Solution

Before you use a heavy-duty drain cleaner, try a homemade solution made from less hazardous substances. Learn how to use baking soda and vinegar to clean and even unclog a drain.