TÚI ĐỰNG ĐỒ UỐNG

Bỏ Vào Thùng Rác

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Mua nước trái cây với số lượng lớn và sử dụng hộp nước trái cây có thể tái sử dụng 

Thay vì mua các hộp nước trái cây có kích thước nhỏ tạo ra nhiều chất thải, hãy mua nước trái cây đựng trong hộp lớn có thể tái sử dụng hoặc tái chế và vận chuyển trong hộp nước trái cây có thể tái sử dụng, chẳng hạn như Hộp đựng nước trái cây không có chất thải của Rubbermaid.