ĐẦU ĐĨA DVD

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

Đầu đĩa DVD có thể được thải bỏ thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Quận. 

Nếu đầu đĩa DVD của bạn còn tốt, hãy xem xét tặng nó đi. 


Không được ném vào thùng rác 

Hóa chất từ các bộ phận điện tử này, vỏ nhựa số 3 và dây điện có thể rò rỉ ra môi trường, làm ô nhiễm không khí, nước và thực phẩm. 

Chứa các bộ phận điện tử có thể tái sử dụng 

Đầu đĩa DVD chứa các bộ phận có giá trị có thể được tái chế thành các thiết bị điện tử khác. Các bộ phận và vật liệu có thể tái sử dụng được các cơ sở tái chế đồ điện tử tận dụng bao gồm ổ đĩa quang, kim loại, bảng kỹ thuật số, đồng và nhôm. 

Chương trình thu gom và tái chế đồ điện tử 

California đã thành lập Đạo luật Tái chế Đồ điện tử năm 2003 để điều chỉnh cách xử lý các thiết bị điện tử khi hết thời hạn sử dụng.Tìm hiểu tổ chức nào sẽ nhận lại các thiết bị điện tử bị hỏng hoặc không sử dụng nữa.