MÁY ĐỌC SÁCH

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

Máy đọc sách là rác thải điện tử có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Quận Hạt.

Nếu thiết bị đọc sách điện tử của bạn vẫn đang sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng nó đi.


Không được bỏ vào thùng rác 

Hầu hết các thiết bị đọc sách điện tử đều chứa các hóa chất độc hại có thể rò rỉ ra môi trường, do vậy, đừng vứt vào thùng rác. 

Xóa các thông tin cá nhân 

Trước khi quyên góp hoặc tái chế máy đọc sách, hãy xóa tất cả thông tin nhạy cảm và thông tin cá nhân khỏi thiết bị.Barnes & Noble có hướng dẫn cách xóa sạch dữ liệu cá nhân của bạn.