GIẤY GÓI THANH NGŨ CỐC DINH DƯỠNG

Bỏ Vào Thùng Rác

Giấy gói không thể tái chế 

Giấy gói thanh ngũ cốc dinh dưỡng được làm bằng vật liệu hỗn hợp và không thể tái chế. 


CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ 

Chương trình tái chế thanh ngũ cốc đông lạnh thể thao Powerade® 

Gửi ống nhựa thanh ngũ cốc đông lạnh thể thao Powerade® để tái chế. Tìm hiểu thêm về Chương trình tái chế thanh ngũ cốc đông lạnh thể thao Powerade® của TerraCycle . 

Chương trình Tái chế Gatorade Beyond the Bounds 

Gửi bao bì sản phẩm dinh dưỡng thể thao Gatorade®, Propel®, EVOLVE® và Muscle Milk® để tái chế. Tìm hiểu thêm về Chương trình tái chế Gatorade Beyond the Bounds. 


Bạn biết không? 

Thức ăn dùng ngoài không gian 

Thanh ngũ cốc dinh dưỡng đầu tiên được lấy cảm hứng từ thức ăn dùng ngoài không gian. Do Pillsbury sáng tạo ra, nhằm mục đích tận dụng sự phổ biến của chương trình không gian.