MẮT KÍNH

Bỏ Vào Thùng Rác

Nếu các đồ thủy tinh của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Đổi tròng kính 

Nếu bạn cần kính mới, hãy thử tái sử dụng gọng kính cũ của bạn. Chỉ cần yêu cầu cửa hàng kính mắt chuyển tròng kính sang kính mới nếu có thể. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Lions Club 

Tặng kính mắt, kính râm, kính đọc sách hoặc gọng kính cho Lions Club International, một tổ chức phân phối kính cho những người có nhu cầu trên khắp thế giới. Tìm hiểu cách tặng kính của bạn tại đây. 

Chương trình Unite for Sight 

Unite for Sight tiếp nhận kính đọc sách, kính viễn thị, cận thị và kính râm mới. Các khoản đóng góp này được trao cho các phòng khám trên toàn thế giới.Tìm hiểu thêm về chương trình tặng kính của Unite for Sight. 


Bạn biết không? 

Kính áp tròng và Kính thường: Loại nào thân thiện với môi trường hơn? 

Không thể kết luận kính áp tròng hay kính thường thân thiện với môi trường hơn. Kính thường có tuổi thọ cao hơn và tốn ít bao bì hơn kính áp tròng, nhưng cũng đòi hỏi nhiều tài nguyên để sản xuất hơn.