MÁY FAX

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

Máy fax là rác thải điện tử có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Quận Hạt.

Cân nhắc đem tặng những chiếc máy fax vẫn đang sử dụng được.


Không được bỏ vào thùng rác 

Máy fax được làm bằng những kim loại độc hại cho môi trường khi không được xử lý đúng cách, vì vậy đừng vứt bỏ máy fax vào thùng rác. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Hãy gửi fax điện tử 

Thay vì mua máy fax, hãy gửi và nhận fax của bạn trực tuyến với những dịch vụ như MyFax hoặc eFax và trả một khoản phí hàng tháng.

Lựa chọn không nhận fax rác 

Nếu bạn nhận được các bản fax rác từ những người bán hàng, hãy lựa chọn không nhận. Theo luật, các công ty gửi fax rác phải có thông tin liên hệ để người nhận có thể lựa chọn không nhận fax. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn FCC này.

Sử dụng cả hai mặt giấy 

Để một tập giấy đã sử dụng một mặt ngay cạnh máy fax của bạn và sử dụng giấy đó để gửi fax. 

Mua máy fax đã qua sử dụng hoặc máy fax chất lượng cao 

Tìm mua một máy fax đã qua sử dụng còn sử dụng tốt hoặc mua một máy fax chất lượng cao và sử dụng được lâu dài. Cả hai tùy chọn này đều tốt hơn cho môi trường.