CHẤN LƯU HUỲNH QUANG

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Không được vứt vào thùng rác 

Chấn lưu huỳnh quang có thể chứa các chất độc hại bao gồm thủy ngân, DEHP và biphenal polychlorinated (PCB), vì vậy chúng cần được xử lý như chất thải nguy hại. Nếu không, các hóa chất này sẽ ngấm vào nước và đất. 

Sản xuất trước năm 1979? Cần phải thay thế ngay 

Nếu chấn lưu của bạn được sản xuất trước năm 1979, nó có thể chứa polychlorinated biphenyls (PCB), một chất có độc tính cao và có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Ngay cả khi chưa bị vỡ, có thể nó đang từ từ rò rỉ PCB.EPA khuyên bạn nên thay thế ngay lập tức. 


Bạn biết không? 

Vẫn nguy hiểm ngay cả khi không chứa PCB 

Năm 1978, EPA đã cấm sử dụng PCB trong chấn lưu huỳnh quang.Các loại chấn lưu mới hơn không có PCB và có thể được xác định bằng nhãn ghi rõ “Không chứa PCB”.Các nhà sản xuất vẫn sử dụng một chất gây rối loạn nội tiết đã biết được gọi là DEHP, được chứng minh là gây ra các vấn đề về gan, thận, phổi và chức năng sinh sản.