LON ĐỒ ĂN

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Trút hết toàn bộ và vét sạch trước khi tái chế. 


Nhãn giấy có thể được tái chế riêng 

Vỏ hộp sẽ được tái chế nếu bạn để nguyên nhãn giấy, nhưng bạn cũng có thể gỡ nhãn để tái chế riêng như tái chế giấy.


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Dùng làm giá để bút hoặc cọ vẽ 

Làm sạch các hộp thực phẩm đã hết và sử dụng chúng để cất hoặc xếp bút, bút chì, cọ vẽ, hoặc các đồ dùng văn phòng, nghệ thuật và thủ công khác. 


Bạn biết không? 

Kim loại có thể được tái chế nhiều lần 

Các hộp thực phẩm bằng thép có thể được tái chế nhiều lần vì chúng không bị giảm chất lượng hoặc chức năng trong quá trình tái chế.