Các phương án thay thế để tái chế

Chất Thải Nguy Hại

Không an toàn để có thể tự xử lý

Tiếp xúc cơ thể hoặc hít phải freon – dù chỉ trong giây lát – đều cực kỳ nguy hiểm. Không để rò rỉ ra môi trường. Freon có thể nhanh chóng gây ra các ảnh hưởng vĩnh viễn tới sức khỏe, từ tổn thương nội tạng đến tử vong. Đừng cố xử lý freon ở nhà.

Việc loại bỏ freon tại nhà là bất hợp pháp

Freon rất nguy hiểm và do EPA quy định. Việc loại bỏ freon khỏi thiết bị là bất hợp pháp trừ khi bạn là chuyên gia được chứng nhận theo Mục 608.

Tìm một đối tác RAD để thải bỏ

Các đối tác Xử lý Thiết bị Có trách nhiệm (RAD) của EPA được chứng nhận là có tiếp nhận các thiết bị có chứa freon. Tìm chương trình đối tác RAD.

CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ

Chương trình tái chế hộp đựng chất làm lạnh California

Tại California, bạn có thể trả lại các hộp đựng chất làm lạnh tự động đã qua sử dụng cho cửa hàng đã mua ban đầu để được hoàn lại tiền đặt cọc. Hộp đựng cũng có thể được mang đến bất kỳ cửa hàng nào có bán hộp. Hộp rỗng và đầy một phần đều được nhận lại.Không có giới hạn thời gian trả lại hộp đựng chất làm lạnh. Tìm hiểu thêm.

Các chương trình khi mua thiết bị mới

Khi bạn mua một thiết bị mới, hầu hết các nhà bán lẻ và người lắp đặt sẽ đề nghị mang đi miễn phí hoặc có thu một khoản phí nhỏ. Các thiết bị có chứa freon lớn như tủ lạnh và máy điều hòa không khí có thể được tái chế thông qua chương trình này.