HÓA CHẤT LÀM VƯỜN

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Không được đổ xuống cống 

Hóa chất làm vườn, chẳng hạn như thuốc diệt cỏ dại và phân bón, không được đổ xuống cống thoát nước mưa, cống rãnh trong nhà hoặc vứt vào thùng rác. Hệ thống thoát nước thông thường không được trang bị để xử lý các hóa chất này, và các chất này sẽ bị rò rỉ ra môi trường. 

Không tưới cỏ sau khi sử dụng 

Không tưới cỏ sau khi bón hóa chất làm vườn. Dòng nước không chỉ chảy trong các đường nước lân cận, nó còn làm hỏng hiệu quả của thuốc trừ sâu. 

Không sử dụng nếu trời sắp mưa 

Tránh sử dụng hóa chất trước khi có bão. Nếu bạn sử dụng hóa chất trước khi có mưa bão, mưa sẽ cuốn hóa chất xuống cống thoát nước mưa và vào các đường nước lân cận. 

Rửa sạch các thùng chứa hóa chất cô đặc đã sử dụng hết 

Các thùng chứa hóa chất cô đặc cần phải được rửa sạch ba lần trước khi vứt vào thùng rác. Để làm điều này, cho số chất cô đặc còn lại vào bình phun. Tiếp theo, cho nước vào thùng, lắc đều rồi đổ vào bình phun. Thêm nước, lắc và đổ sang hai lần nữa. 

Thùng chứa sẵn sàng sử dụng 

Các thùng rỗng đã chứa hóa chất sẵn sàng sử dụng có thể được vứt vào thùng rác mà không cần rửa sạch.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Tránh mua hóa chất cô đặc 

Cân nhắc mua các sản phẩm sẵn sàng sử dụng. Việc mua hóa chất cô đặc để tự pha loãng có thể khiến cơ thể tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Ngoài ra, việc sử dụng các hóa chất pha chưa đủ loãng có hại cho không khí, nước và đất hơn. 

Chỉ mua những gì bạn cần 

Giảm tác động của hóa chất làm vườn lên môi trường bằng cách chỉ mua những gì bạn cần. Đem cho các sản phẩm không sử dụng nữa hoặc còn sót lại, điều này giúp bạn đỡ rắc rối khi xử lý chúng dưới dạng chất thải nguy hại.