Dụng cụ làm vườn

Bỏ Vào Thùng Rác

Để riêng các bộ phận kim loại  

Nếu bạn có thể tách các đầu dụng cụ bằng kim loại khỏi tay cầm bằng nhựa, gỗ hoặc sợi thủy tinh, hãy thải bỏ các mảnh kim loại cùng với kim loại phế liệu. Vật liệu hỗn hợp không thể tái chế được và cần được bỏ vào thùng rác. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Mượn dụng cụ của bạn bè hoặc hàng xóm 

Nếu chỉ thỉnh thoảng bạn mới cần sử dụng dụng cụ làm vườn, hãy cân nhắc mượn bạn bè hoặc hàng xóm thay vì mua một cái mới. 

CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Bán hoặc tặng các dụng cụ không sử dụng nữa 

Nếu dụng cụ của bạn vẫn còn sử dụng được, hãy cân nhắc việc bán đi hoặc đem tặng thay vì vứt bỏ.